project news

Нов трансграничен проект за стимулиране развитието на местния бизнес и електрическата мобилност в България и Гърция

25 Ноември, 2021

Мрежа от 50 зарядни станции за електромобили ще бъде изградена до 2023 г.

Проектът E.VE.CR.I Local-e, който цели да стимулира развитието на местния бизнес и устойчивото използване на електрически автомобили, започва първата си кръгла маса на 26 ноември в Петрич, България. През следващите месеци предстои да се проведат общо 12 срещи с местните власти, МСП, НПО и други участници, които имат интерес към проекта. Целта на кръглите маси е да разяснят ползите и въздействието, които една станция за зареждане на електромобили може да донесе на местния бизнес в региона, както и участниците да заявят своя интерес за изграждане на такива станции на тяхна територия.

За началото на декември са планирани три кръгли маси в Благоевград, Симитли и Сандански. Останалите срещи са планирани за пролетта на 2022 г. Всички заинтересовани могат да получат информация относно датитe, местатa и друга подходяща информация на страницата на E.VE.CR.I Local-e във facebook.

A local TV crew also turned up to cover the event.

Основната задача на проекта E.VE.CR.I е създаването на 50 лесно и непрекъснато достъпни и удобни за използване зарядни станции за електрически автомобили, по 25 от всяка страна на гръцко-българската граница. Тe се намират в четирите региона – Централна Македония и Източна Македония-Тракия в Гърция и Югозападна и Южна Централна България – по пътищата, свързващи Петрич и Сандански със Серес, Гоце Делчев с Драма и Кавала, Смолян и Златоград с Ксанти, Кърджали с Комотини и Свиленград с Дедеагач. Очаква се станции за зареждане да бъдат инсталирани в Дедеагач, Драма, Елефтеруполи, Кавала, Като Неврокопи, Комотини, Орестиас, Серес, Солун, Тасос, Ксанти, Банско, Благоевград, Доспат, Гоце Делчев, Кърджали, Момчилград, Смолян, Петрич, Сандански Свиленград, Велинград, Златоград, както и по пътищата с по-малки градове и села между тях.

Развитието и разширяването на мрежата от електрически автомобили в трансграничния регион има множество предимства. Започвайки с подобрена енергийна ефективност, намалени емисии на парникови газове, засягащи качеството на въздуха и качеството на живот, подобряване на предприемачеството в трансграничния регион чрез споделяне, партньорство и взаимно обучение и създаване на жива мрежа от привърженици на електрическата мобилност, било то малки предприятия или общини.

Проектът E.VE.CR.I Local-e идва като устойчив отговор на настоящата ситуация. Ключов проблем за приемането на електрически превозни средства днес е липсата на непрекъснато достъпна, лесна за използване и широко разпространена мрежа от точки за зареждане. Освен това, за райони в близост до границата, където има много пътувания до южната ни съседка, и възможността за използване на мрежата за зареждане на другата страна е от първостепенно значение. В Гърция и България, подобно на по-напредналите европейски страни, компаниите, управляващи инфраструктура за зареждане, постепенно се налагат.

E.VE.CR.I Local-e е иницииран от Съюза на производителите на екологична енергия – BG (СПЕЕ - БГ), Центъра за изследвания и технологии Hellas на Гръцкия институт по транспорт (Гърция) и Българска асоциация електрически превозни средства (BAEPS).

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”.

interreg_logo