project news

Център за климатични промени – Гевгелия организира еднодневно събитие за честването на Световния ден на околната среда

06 Юни, 2019

По повод, Център за климатични промени – Гевгелия организира еднодневно събитие в община Гевгелия, в рамките на което се проведе шествие в подкрепа опазване качеството на въздуха. Участие в шествието взеха 50 деца от JОУДГ „Детска радост”. Шествието се проведе в центъра на гр. Гевгелия, където най-малките шестваха с банери и изпълняваха песни с послания за чиста околна среда. По този начин, младите хора изпратиха послание, че искат да живеят в чиста и здравословна околна среда, и че е необходимо да обръщаме внимание относно начина, по който я третираме. Събитието продължи с представяне на презентации, касаещи замърсяването на въздуха и вредните последици от това в основните училища ОУ „Владо Кантарджиев“ и ОУУ Кръсте Мисирков“. Презентациите обогатиха познанията на учениците относно състава на въздуха, начините и източниците на замърсяването на въздуха, как да се измери качеството на атмосферния въздух, като бяха представени препоръки и насоки за намаляване нивото на замърсяване на въздуха, както и неговото предотвратяване.

Събитието бе организирано в рамките на проект „Разработване и прилагане на здравен индекс за замърсяване на въздуха в трансграничния регион“ – TRAP, изпълняван от Център за изменение на климата, Министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония, Община Лерин (Флорина), Център за околна среда - Западна Македония и Европейска регионална платформа за сътрудничество в Гърция. Проектът е финансиран от ЕС в рамките на програма ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество Гърция – Македония.