project news

Първа Кръгла маса в Петрич

26 Ноември, 2021

В петък, 26 ноември, СПЕЕ – БГ стартира серия от кръгли маси за трансграничния регион Гърция-България като част от проекта E.VE.CR.I, финансиран от Програма за сътрудничество Interreg VA “Гърция-България 2014-2020”. Избраното място за това събитие беше хотел Прилепи в Петрич, където местни собственици на малък и среден бизнес и специалисти от индустрията на електрическите превозни средства се събраха и споделиха ценна информация за най-новите тенденции и технологии. На срещата присъстваха представители на всички бенефициенти на E.VE.CR.I – както онлайн, така и лично.

Някои от гостите пристигнаха с електрически превозни средства. Kia Niro беше на разположение на желаещите шофьори за пробен тест преди срещата. Тесла модел S също беше наличенa за тест драйв преди началото на кръглата маса. Четирима гости и служители се възползваха от възможността за първия си опит да управляват електрическо превозно средство.

Местният телевизионен екип отрази събитието.

Кръглата маса започна с приветствие от водещaта на събитието г-жа Цоня Кръстева, последвано от кратко представяне на проекта, разясняващо неговия обхват и целите на това събитие.

Малко след това представители на Voltspot – една от най-големите мрежи за зареждане в България – взеха думата и предизвикаха ангажираща дискусия. Те бяха до голяма степен оптимистично настроени за навлизането на електрически превозни средства в България. Kогато употребяваните електромобили станат широко разпространени на пазара, те вероятно ще бъдат достъпни за много българи. Hotspot се похвали с плътно покритие на основните вътрешни маршрути в България.

„Вижте само магистрала „Тракия“. Само в нашата мрежа има станция за бързо зареждане на всеки 80 км.“

Други теми на дискусия включихa последните промени в цените на електроенергията и световните тенденции в електрическата мобилност, като например въвеждането на електрически камиони в най-развитите страни и как това може да стане и y нас.

Важни акценти, направени по време на тази презентация, включиxa: стремежите на Kia да създава 100% рециклируеми превозни средства; преминаване към нови 800-волтови модели системи, което позволява зареждането да бъде завършено два пъти по-бързо; електромобилите вече могат да се използват като захранващи банки в случай на спешност.

Г -н Кирил Георгиев – основател и директор на „Екита” и представител на местния бизнес – присъства на кръглата маса. „Екита” е местна компания с близо 30 години опит в производството на електродвигатели.

Последната част от събитието беше посветена на представянето на гръцката гледна точка пред българската публика. Г-н Ставрос Ставрис се присъедини към събитието дистанционно чрез онлайн платформа, за да сподели своите обширни познания по темата. В качеството си на бивш президент на Гръцката асоциация на тол мрежата, г-н Ставрис представи много подробен случай на инфраструктурата за таксуване и възможностите на гръцките магистрали за таксуване. Г-н Ставрис представи накратко всички важни показатели на електрическата мобилност в Гърция, като продажби на EV, брой и плътност на зарядните станции, и предостави оценка на ползите, както по отношение на намаляването на вредните емисии, така и на паричните спестявания, на които гръцките шофьорите на електромобили се радват.

Събитието завърши с кафе пауза и кратко неформално събиране и с голяма позитивност за бъдещето на електрическата мобилност в трансграничния регион.